Szkolenia HR

Małopolskie Stowarzyszenie Menedżerów Szkoleń

Grudzień, 2013

Dobre praktyki dotyczące diagnozy efektywności podwładnych

Wymagania dotyczące postępowania w trakcie diagnozowania efektywności pracy (w oparciu o sprawdzone reguły) jest bardzo ważnym założeniem całego układu metod i technik oceniania pracowników. Pozwala to na sprawne zapoczątkowanie diagnozy efektów pracy oraz zmierzaniu do określonych, zdefiniowanych wcześniej rezultatów. Wyłącznie jednak zdefiniowanie reguł, na bazie których ocenianie pracowników zostanie realizowany nie jest jedynym warunkiem.

,

Podstawowa czynność w zakresie zarządzania jako temat na szkolenie

Wiele szkoleń dla kierowników oparte jest o nietypowe zagadnienia, takie jak kierowanie zespołem, zarządzanie różnorodnością, inteligencja emocjonalna. Mimo to zauważyłem, iż najbardziej przydatne kompetencje kierownicze mieszczą się w podstawowych obszarach kierowania firmą, określonych prawie 90 lat temu przez A. Fayola.

,

Elementy wykładu na temat budowania efektywnych grup pracowniczych

W ostatnim semestrze słyszałem o wykładzie, kiedy profesor George Bithday omawiał ostatnie projekty badawcze na temat budowania grup pracowniczych. Były one wyjątkowo odkrywcze oraz łamiące stereotypy ze względu nowego wglądu na zagadnienie: jaki powinien być zespół oraz w jaki sposób formować działy w firmie. Czytając obecne wnioski z projektów naukowych z dziedziny nauk społecznych dowiedziałem [...]

, ,

Projektowanie gier w wybranych projektach szkoleniowych

Naprawdę sporo w zakresie sesji szkoleniowych organizowanych z wykorzystaniem gier i symulacji menedżerskich nauczyłem się od Silvio Smitha, który jest światowej klasy trenerem dla firm. Szczegółowe wskazówki w zakresie efektywności tego rodzaju ćwiczeń edukacyjnych można przeczytać na specjalistycznych forach w Internecie,

,