Szkolenia HR

Małopolskie Stowarzyszenie Menedżerów Szkoleń

Marzec, 2014

Techniki w pomiarze kwalifikacji

Jedną z procedur identyfikacji szeroko pojętych cech pracownika była w latach 90-tych kanadyjska technika nazwana: Job Competence Identification Procedure. Jako następny krok po wykorzystaniu  wspomnianej metody jest możliwe stworzyć lub udoskonalić model kwalifikacji.

,

Zwyczaje w różnych krajach a gra zespołowa

W tym blogu postanowiłem zaprezentować jak zestaw cech narodowych wpływa na pracę grupową. Choć kompetencje kooperacji w zespole są wśród pracodawców pozytywnie wyróżniane, samodzielność w pracy to zwykle świetny sposób na wybicie się. Ludzie wykazujący ponadprzeciętny standard kompetencji społecznych, myślący niekonformistycznie oraz zmierzający za wszelką cenę do swoich celów szybko pną się do góry.

,

Jak skomponować dobre kursy i szkolenia

Efekty wcześniej przygotowanego kursu o charakterze szkoleniowym bywają uzależnione od wielu kamieni milowych takiego przedsięwzięcia. Rozpoznanie ich oraz odpowiednie ukierunkowanie decydująco kształtuje zaangażowanie osób biorących udział oraz wówczas jest możliwość, aby zminimalizować percepcyjne i inne nieporozumienia.

,

Studia dla szefów w miejsce szkoleń

Ceny studiów z zakresu kompetencji kierowniczych były w ostatnim roku zróżnicowane i zależy to od rodzaju uczelni, liczby godzin , języka wykładowego oraz szkoły z zagranicy, która firmuje dyplom takiego kursu. Znaczenie ma dodatkowo relacja ze studentami zatrudnionych w Polsce pracowników naukowo-dydaktycznych i fakt, czy prowadzą zajęcia kierownicy, czy doktorzy szkół wyższych. Czy lepiej kupić [...]

,