Szkolenia HR

Małopolskie Stowarzyszenie Menedżerów Szkoleń

Kwiecień, 2014

Jakie efekty daje badanie oczekiwań rozwojowych

Badanie potrzeb szkoleniowych oznacza rozłożony w czasie sposób badania, w którym jest określone wymaganie dotyczące przedsięwzięcia edukacyjnego. Wówczas zdefiniowane są obszary niezbędnych kompetencji, sprecyzowane źródła pozyskania i dobierany jest efektywny harmonogram realizacji.

,

Atmosfera korporacyjna a współpraca w zespole

Można zadać zapytanie: jak bardzo firmy cechują się odmienną kulturą korporacyjną? Niekiedy kontrasty bywają naprawdę decydujące o jakości pracy. Uczestnik szkoleń czasami myśli: w tej organizacji funkcjonuje mi się całkiem nieźle, a w poprzedniej była męcząca atmosfera. Co bywa powodem?

,

Fazy doskonalenia osób po studiach

Należy powiedzieć, że większość kursów, szkoleń i ogólnie pojmowana dydaktyka skupia się na poziomie środowiskowym, zachowaniach, praktycznym wykorzystaniu teorii i zdolnościach. Często mamy świadomość, iż widzimy wyłącznie najważniejszy punkt każdego szkolenia, a pozostałe pozostawione są  osobie uczącej się.

,

Zarządzanie projektem nie takie straszne

Problematyka kierowania projektem okazała się w poprzednich miesiącach powodem większego zaangażowania intelektualnego wśród przedsiębiorców i sektora teleinformatycznego. Powoduje to chęć spojrzenia inaczej na typowe procesy rozwojowe, na nowe metody efektywnego zarządzania i raporty z zakresu poprawy konkurencyjności gospodarek.