Szkolenia HR

Małopolskie Stowarzyszenie Menedżerów Szkoleń

Czerwiec, 2014

Najważniejszy element projektu rozwojowego

Ramowy program projektu szkoleniowego musi wynika z potrzeb kierownictwa przedsiębiorstwa, menedżera odpowiedzialnego za zasoby ludzkie lub kierownika szkoleń, kierowników funkcjonalnych, potencjalnie biorących udział w szkoleniu podwładnych, a bywa że dostawców lub współpracowników konkurujących z nami.

, ,

Zasady układania gier dydaktycznych

W dzijszym artykule przedstawię dobre praktyki zaprojektowania efektywnej symulacji szkoleniowej. Niejeden program edukacyjny zyska wyjątkowy moduł dydaktyczny.

,

W jaki sposób pracuje sprawny zespół

W tym wpisie pokażę mierniki sprawnego zbioru osób pracujących ze sobą, które da się znaleźć w literaturze przedmiotu oraz które rejestruję od uczestników na spotkaniach biznesowych. Charakterystyk odnalazłem niezwykle dużo, dlatego opiszę jedynie ich skróconą listę – pięć tych mniej zauważanych przez liderów zespołów.

,

Dobre praktyki badania oczekiwań szkoleniowych

Kiedy firma chce zorganizować szkolenia biznesowe, istotne jest zorganizowanie odpowiedniego badania zamierzeń szkoleniowych. Diagnozowanie potrzeb dotyczących planowanego szkolenia powinno być wprowadzającym etapem projektu edukacyjnego.

,