Szkolenia HR

Małopolskie Stowarzyszenie Menedżerów Szkoleń

Sierpień, 2014

Kluczowe obszary tematyczne szkoleń dla menedżerów

W sektorze szkoleń można znaleźć wyjątkowo dużo rodzajów kursów dla menedżerów. Np. leadership, negocjacje, motywowanie pozafinansowe, poszukiwanie kompromisu w konfliktach, zarządzanie stresem, wariantowanie i decyzje, komunikowanie się. W tym blogu przedstawię w szczegółach kilka typów tego typu sesji szkoleniowych.

, ,

Dobrze napisane instrukcje symulacji biznesowej

Gry decyzyjne i symulacje dla kadry kierowniczej muszą posiadać jasne reguły dla osób biorących w nich udział. Prowadzący szkolenia często mówią mi, jak trudno jest początkującemu twórcy symulacji napisać interesującą podstawę scenariuszową symulacji dla menedżerów.

, , , , ,

Reguły współdziałania w zespole

W tymże wortalu od kilkunastu kwartałów przedstawiam korzyści płynące z współpracy w zespole. Właśnie niedawno prowadziłem projekt w ramach szkoleń z tematu integrowania działu pracowniczego.

, , ,

Rola diagnozy potrzeb rozwojowych

Organizowałem projekt szkoleniowy, w którym osoby na szkoleniu nie byli świadomi własnych oczekiwań rozwojowych. Wydało im się, iż wybierają się na kurs outdoor. Byli chętni na wycieczki outdoor i wiele fanu.

, ,

Wiedza szefa odnoszące się do projektu

Doświadczeni menedżerowie mają wiedzę, iż umiejętności dotyczące do organizowania działań projektowych zdobywa się za pomocą doświadczeń zawodowych lub specjalistycznych szkoleń. Kierownicy przedsięwzięć najczęściej powinni administrować projektem biorąc w nim udział zupełnie świadomie.

, , ,

Kontakt z coachem w grach menedżerskich

Działanie coachingowe to bezpośrednie spotkanie kilku osób. Kompetentna osoba pełni rolę trenera oraz pomaga pozostałym osobom w osiąganiu celów.

, , ,

Fazy tworzenia zespołu

W niniejszym blogu opiszę kroki w ramach procesu zawiązywania grupy pracowniczej. Jakiś czas temu bliski przyjaciel stwierdził, iż kiedy w zespole będą światowej klasy specjaliści oraz wcześniej nie osiągali żadnych rezultatów wspólnym wysiłkiem, nie wytworzą wyniku 2+2=5.

, , ,

Badanie efektów projektu z zakresu szkoleń

Rozsądny szef rozumie na czym polega zyskowność realizowanych przedsięwzięć. W dzisiejszych czasach coraz częściej specjaliści zajmujących się personelem zostają wytypowani do sporządzenia dokładnej analizy, najlepiej określającej liczbowe wyniki zamierzonych celów rozwoju personelu.

, ,