Szkolenia HR

Małopolskie Stowarzyszenie Menedżerów Szkoleń

Wrzesień, 2014

Październikowa zmiana techniczna

Przepraszamy, z powodu niedostępności naszej strony. Zapraszamy już w nowej grafice za dwa tygodnie.

Zarządzanie czasem w działalności menedżerskiej

W poprzednich miesiącach liczba celów kierowników działów bardzo się powiększyła. Kierownicy muszą być otwarci na wyzwania otoczenia, jednakże zarządzanie ich rozkładem czasu staje się bardzo trudne.

, ,

Gry menedżerskie w kursach stanowiskowych

Projekty szkoleniowe dzielą się na dość dużo typów szkoleń: doskonalące dotychczasowe umiejętności, przygotowujące do pracy na danym stanowisku, i przypominające. W branży szkoleniowej trenerzy najczęściej przygotowują projekty szkoleniowe rozwijające kompetencje.

, , , ,

Funkcje w grupie

Jak przeprowadzam projekty szkoleniowe z obszaru integrowanie grupy pracowniczej uczestnicy pytają, jakie bywają funkcje w grupie. Bywa to trudny problem, bo nie występuje w literaturze jednoznaczna definicja postaw. Autorzy książek oraz badacze podają inne postawy w grupie.

, , , ,

Co to inspiracja do działania oparta o samomotywację

Motywacja oznacza czynniki związane z treścią wykonywanej pracy a także cechami osobowymi, które mówią nam o tym, dlaczego istoty ludzkie przystają na propozycje realizacji wyznaczonych przez kogoś z zewnątrz czynności wchodzących w skład życia zawodowego lub osobistego.

, , , , , , ,