Szkolenia HR

Małopolskie Stowarzyszenie Menedżerów Szkoleń

Luty, 2017

Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to naprawdę dobra sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia uzyskał najmniejszy od 1991 roku poziom. Pod koniec 2016 roku wyniosło 8,2 procenta, a spadki zanotowano w prawie wszystkich województwach. Taka sytuacja oznaczać będzie dla pracodawców, że mogą mieć oni coraz więcej problemów ze znalezieniem [...]

Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Opuszczanie pracy przez choroby jest poważnym problemem zarówno dla samych firm, jak i instytucji społecznych. Podczas lekarskiego zwolnienia taki pracownik nie będzie wykonywać zawodowych obowiązków, lecz należy mu się dodatkowo za czas choroby odpowiednie świadczenie. Przy określonej liczby dni płaci je pracodawca, a później ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W chronieniu przed chorobami pracowniczymi [...]

Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatni okres czasu to coraz lepsza sytuacja na rynkach pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie uzyskało najniższy od 1991 roku poziom. W październiku wyniosło około ośmiu procent, a spadki były widoczne aż w 14 województwach. Sytuacja taka oznaczać będzie dla pracodawców, że mogą wystąpić pewne kłopoty ze znalezieniem [...]

Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatni okres czasu to naprawdę dobra sytuacja na pracowniczych rynkach – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najmniejszy od prawie trzydziestu lat poziom. Pod koniec 2016 roku miało wartość niewiele ponad 8 procent, a spadki były widoczne aż w 14 województwach. Tego typu sytuacja oznacza dla pracodawców, że mogą [...]

Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Opuszczanie pracy przez różne choroby jest dużym problem zarówno dla samych firm, jak i społecznych instytucji. W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik nie wykonuje swoich obowiązków zawodowych, ale również mu się należy za ten okres odpowiednie świadczenie. Przy określonej ilości dni na zwolnieniu wypłaca je firma, a potem taki obowiązek przejmuje ZUS. W zapobieganiu pracowniczym chorobom [...]

Rekomendacje – trenerzy z integracji zespołów – Integra House

Ogłoszenie – weryfikacja – Kurs Coachów

Zawiadomienie – zaliczenie – Kurs Instruktorski

, , , ,

Symulacje edukacyjne – hipotezy do pracy zaliczeniowej

, ,

Symulacje integracyjne – wyróżnieni słuchacze

,

Dotacje na treningi z zarządzania

, ,

‹ Previous Posts