Szkolenia HR

Małopolskie Stowarzyszenie Menedżerów Szkoleń

Kwiecień, 2017

Scenki menedżerskie – podstawy programowe do pracy zaliczeniowej

, ,

Gry team building – zaproszeni absolwenci

,

Ciekawa symulacja na szkolenia z przywództwa – kurs trenerski

Kiedy przychodzi czas na to, żeby zmienić zawód.

Na pracy wielu ludzi spędza dużą część życia, w wielu przypadkach będzie to nawet kilkanaście dziennie. Dlatego też to, jak będziemy się w pracy czuli w dużym stopniu się odbija na reszcie spraw, odpoczynku czy relacjach z przyjaciółmi i rodziną. Ciągłe napięcie i stres mogą bardzo negatywnie wpłynąć także na stan zdrowia danej osoby. W [...]

Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

Pomoc pieniężna na kursy menedżerskie

, ,

Powiadomienie – test – Kurs Instruktorski

Ogłoszenie – egzamin – Kurs Instruktorski

, , , ,

Symulacje edukacyjne – problematyka do pracy zaliczeniowej

, ,

Symulacje inspiracyjne – zaproszeni klienci

,

Rekomendacje – szkolenia z zarządzania projektami – Consulting Partners