Szkolenia HR

Małopolskie Stowarzyszenie Menedżerów Szkoleń

Symulacje

Gry menedżerskie w kursach stanowiskowych

Projekty szkoleniowe dzielą się na dość dużo typów szkoleń: doskonalące dotychczasowe umiejętności, przygotowujące do pracy na danym stanowisku, i przypominające. W branży szkoleniowej trenerzy najczęściej przygotowują projekty szkoleniowe rozwijające kompetencje.

, , , ,

Dobrze napisane instrukcje symulacji biznesowej

Gry decyzyjne i symulacje dla kadry kierowniczej muszą posiadać jasne reguły dla osób biorących w nich udział. Prowadzący szkolenia często mówią mi, jak trudno jest początkującemu twórcy symulacji napisać interesującą podstawę scenariuszową symulacji dla menedżerów.

, , , , ,

Kontakt z coachem w grach menedżerskich

Działanie coachingowe to bezpośrednie spotkanie kilku osób. Kompetentna osoba pełni rolę trenera oraz pomaga pozostałym osobom w osiąganiu celów.

, , ,

Zasady układania gier dydaktycznych

W dzijszym artykule przedstawię dobre praktyki zaprojektowania efektywnej symulacji szkoleniowej. Niejeden program edukacyjny zyska wyjątkowy moduł dydaktyczny.

,

Informacja zwrotna w grach decyzyjnych

W czasie symulacji menedżerskich potrzeba precyzować rolę feedbacku na temat osiągniętych rezultatów w grupie uczestnikow. W tym artykule przedstawię, kiedy to stosować.

,

Fazy doskonalenia osób po studiach

Należy powiedzieć, że większość kursów, szkoleń i ogólnie pojmowana dydaktyka skupia się na poziomie środowiskowym, zachowaniach, praktycznym wykorzystaniu teorii i zdolnościach. Często mamy świadomość, iż widzimy wyłącznie najważniejszy punkt każdego szkolenia, a pozostałe pozostawione są  osobie uczącej się.

,

Jak skomponować dobre kursy i szkolenia

Efekty wcześniej przygotowanego kursu o charakterze szkoleniowym bywają uzależnione od wielu kamieni milowych takiego przedsięwzięcia. Rozpoznanie ich oraz odpowiednie ukierunkowanie decydująco kształtuje zaangażowanie osób biorących udział oraz wówczas jest możliwość, aby zminimalizować percepcyjne i inne nieporozumienia.

,

Praktyczne podstawy szkolenia dorosłych

Gry menedżerskie uważam za dość innowacyjne pomoce edukacyjne. Czytelnik może je odszukać w wielu projektach cyklów szkoleniowych przeznaczonych dla specjalistów. Ta technika edukacyjna bywa bardzo atrakcyjna z punktu uczestników, gdyż w większości przypadków wykorzystuje wszystkie sposoby odbierania informacji i budzi ciekawość.

, ,

Style doskonalenia się uczestników szkoleń

Najważniejszym z argumentów, aby planować w swoich szkolenia i warsztatach wcześniej obmyślane gry i symulacje, jest pewien określony zbiór technik podnoszenia kwalifikacji przez osoby będące wiele lat po maturze. Inaczej, jest to metodę nabywania nowych kompetencji poprzez mechanizmy percepcji informacji stosowaną przez konkretnego człowieka. David Kotler w swoim modelu opisał  zasadnicze strategie pozyskiwania nowych informacji: [...]

,

Projektowanie gier w wybranych projektach szkoleniowych

Naprawdę sporo w zakresie sesji szkoleniowych organizowanych z wykorzystaniem gier i symulacji menedżerskich nauczyłem się od Silvio Smitha, który jest światowej klasy trenerem dla firm. Szczegółowe wskazówki w zakresie efektywności tego rodzaju ćwiczeń edukacyjnych można przeczytać na specjalistycznych forach w Internecie,

,

‹ Previous Posts