Szkolenia HR

Małopolskie Stowarzyszenie Menedżerów Szkoleń

Team-building

Udział imprez firmowych w konstruowaniu zespołu

Posiadanie zintegrowanego, lojalnego teamu, którego członkowie posiadają umiejętność, aby przejmować zadania koleżanek oraz kolegów jak również tworzą kolektyw profesjonalistów to szalenie istotna rzecz dla każdego przedsiębiorcy. Od dawna jest oczywiste wszakże , że o sukcesie firmy w dużej mierze przesądzają doświadczeni pracownicy działający w grupie.

, , , , , , ,

Funkcje w grupie

Jak przeprowadzam projekty szkoleniowe z obszaru integrowanie grupy pracowniczej uczestnicy pytają, jakie bywają funkcje w grupie. Bywa to trudny problem, bo nie występuje w literaturze jednoznaczna definicja postaw. Autorzy książek oraz badacze podają inne postawy w grupie.

, , , ,

Reguły współdziałania w zespole

W tymże wortalu od kilkunastu kwartałów przedstawiam korzyści płynące z współpracy w zespole. Właśnie niedawno prowadziłem projekt w ramach szkoleń z tematu integrowania działu pracowniczego.

, , ,

Fazy tworzenia zespołu

W niniejszym blogu opiszę kroki w ramach procesu zawiązywania grupy pracowniczej. Jakiś czas temu bliski przyjaciel stwierdził, iż kiedy w zespole będą światowej klasy specjaliści oraz wcześniej nie osiągali żadnych rezultatów wspólnym wysiłkiem, nie wytworzą wyniku 2+2=5.

, , ,

W jaki sposób pracuje sprawny zespół

W tym wpisie pokażę mierniki sprawnego zbioru osób pracujących ze sobą, które da się znaleźć w literaturze przedmiotu oraz które rejestruję od uczestników na spotkaniach biznesowych. Charakterystyk odnalazłem niezwykle dużo, dlatego opiszę jedynie ich skróconą listę – pięć tych mniej zauważanych przez liderów zespołów.

,

Cechy sprawnej organizacji

W moim wpisie na tym portalu pokażę właściwości wyjątkowo sprawnego tworu, jakim jest zbiorowość pracowników, które czytelni może znaleźć w książkach z tego tematu. Poniżej wprowadzajaca jedynie część tekstu, bo parametrów wyznaczono wyjątkowo wiele.

, ,

Atmosfera korporacyjna a współpraca w zespole

Można zadać zapytanie: jak bardzo firmy cechują się odmienną kulturą korporacyjną? Niekiedy kontrasty bywają naprawdę decydujące o jakości pracy. Uczestnik szkoleń czasami myśli: w tej organizacji funkcjonuje mi się całkiem nieźle, a w poprzedniej była męcząca atmosfera. Co bywa powodem?

,

Zwyczaje w różnych krajach a gra zespołowa

W tym blogu postanowiłem zaprezentować jak zestaw cech narodowych wpływa na pracę grupową. Choć kompetencje kooperacji w zespole są wśród pracodawców pozytywnie wyróżniane, samodzielność w pracy to zwykle świetny sposób na wybicie się. Ludzie wykazujący ponadprzeciętny standard kompetencji społecznych, myślący niekonformistycznie oraz zmierzający za wszelką cenę do swoich celów szybko pną się do góry.

,

Porozumiewanie się – objaw sprawnego zespołu

Od jakiegoś czasu zamierzam przedstawić kluczowe uwarunkowania efektywnie działającego zespołu. Omawiałem w grudniu podstawowe uwarunkowania w zakresie funkcjonowania zespołu składającego się z pracowników. Na kursach dla menedżerów wyjątkowo często jest mi zadawane pytanie, jak zdiagnozować, że zespół jest na etapie osiągania efektu synergii. Postaram się to przedstawić w kolejnych częściach bloga.

, ,

Kwestie wpływające na reguły zachowań w zespole

W dzisiejszym artykule chciałem pokazać wam, jak ważne są reguły współpracy osób wchodzących w skład grupy pracowniczej. Dostępna w książkach treść w zakresie norm w zespole bierze się w zdecydowanej większości z niemieckich projektów badawczych nad różnego rodzaju zbiorowościami ludzkimi, dla przykładu drużynami piłkarskimi. Efekty takich projektów badawczych są wyjątkowo interesujące.

, ,

‹ Previous Posts