Szkolenia HR

Małopolskie Stowarzyszenie Menedżerów Szkoleń

motywowanie komunikacja

Klasyczne Warsztaty asertywność

, ,

Praca a szkolenia sprzedażowe – wywiad Sylwii Gornikiewicz

Zarządzanie wiedzą w departamentach HR bazować powinno przede wszystkim na łączeniu wyników z audytu motywacji zatrudnionych osób, badania satysfakcji pracowników, oceny pracowniczej, kwestionariuszy osobowościowych.

, ,

Subwencje na kursy z zarządzania

, ,